Monday, 16 March, 2009

ரயில் கவிதைகள்

எனது மூன்று மணி நேர ரயில் பயணத்தில் அவ்வப்போது சில சுவையான காட்சிகளை காண நேரிடும். இதில் ரயில் சுவர்களில் எழுத பட்டிருக்கும் "கவிதை" என்ற பெயரில் "மொக்கை"களுக்குள் சில ரசிக்கும்படியாக இருக்கும். இன்று நான் கண்ட அப்படி ஒரு கவிதை.

எமன் நெனச்சா 80 ல் மரணம்
வுமன் (woman) நெனச்சா உடனே மரணம்.

Sunday, 1 March, 2009

Following the Great Potter

Today is not just another ordinary day. What I once thought was very distant to me, what I hated most than the subject mathematics, what made Doordarshan channel very popular, and what made 'Vikku Vinayakaram' the great Potter, looks so dear to me now. I have started feeling affectionate to nothing but an empty pot, a Ghatam.

Today I had my first session on ghatam and proudly one amongst my fellow friends Vimal, Raju, Shakthi anna and Kathir who have been practicing Mridangam for a while now. One thing is pretty clear, henceforth I would try to contemplate only on the sweet sound of ghatam from all the other instruments in all the songs of Ilayaraaja and ARR. Who knows we might be on stage for the next so called 'சென்னையில் திருவையாறு' ... Now that's what they call ஆர்வ கோளாறு ...

Saturday, 28 February, 2009

TASMAC Shining!

Can you name one corporate which remains unaffected by the global economic turmoil ? Yes, you are right! Its is TASMAC. Its is everywhere and not even its single branch has ever registered a loss. TASMAC's growth has been outstanding amidst all the outcry of almost all the sectors. Well there are reasons for it.

1. People drink regardless of whether they win or lose.
2.
TASMAC is easily accessible. There are more branches than ICICI ATM.
3. Its open all the day and 364 days a year (Except Gandhi Jayanthi)
4. Some branches have speacial bars and you dont have to take the saraku home.
5. Many of the branches' bars render value added services like side dishes, ooruhas ...
6. You get to connect with people from all walks of life.

The TN government might propagandise
TASMAC's growth as one of its achivements. Whist the TN government is not in the list of top 5 e-governance implemented states, it has not failed to put up a website for TASMAC. Checkout the latest prices ... http://tasmac.tn.gov.in/Mrp.htm

Wait for its IPO.

A.R.Rahman leading the race!

It feels really good to see someone from your part of the world being recognized by everyone in the world. I feel that A.R.Rahman should have got the Oscar award much earlier. At the same time I am not against people who say A.R.R was not at his best in Slumdog Millionaire. Whilst my hate for britons' has increased for the way Danny Boyle has portrayed India in the movie, I certainly feel if not for his being English, the movie would not have been nominated for Oscar and hence A.R.R would not have had this opportunity of being looked at by the music lovers all around.

But at the same time, I have a slight doubt whether we will get that chance of seeing 'Music - A.R.Rahman' in any of the upcoming Tamil movies. I hope we will. Congrats A.R.Rahman for all your achievements and I am sure you will be on top for more time to come. But never forget India.

RBS

The recession is bad. It gives people lots of pain. Many have lost their jobs, some have lost their lives, some have even taken others lives. Its is more than obvious that most of the corporates, if not all, have started alarming the danger signal more than ever. Though India does not seem to have been impacted much by the downfall of large economies like the United states and the United Kingdom, things are starting to change and more and more job losses are being reported every day. Name any sector, Auto Industry, Banking and Financial giants, Information Technology are all in the list.

It feels really bad when you see the company's name on the news for bad reasons when you are really passionate about it and even more if you were part of it. RBS (Royal Bank of Scotland) is one such company for me. My professional growth really started from the time I worked for RBS in Edinburgh, UK. The name 'RBS' got me a seat in the next flight when I was very late to catch my first flight to Dublin from London. RBS gave me many good friends. It taught me how to speak, how to work, how to manage and how to grow. I was really proud to be a part of RBS during its good times. I would have marketted for RBS more than even its marketting executive. RBS has been so good to me.

But things have taken a dramatic shift. RBS is on the news for all the wrong reasons. RBS registered its first net loss ever in its 300 years history! The loss is the biggest ever in the UK banking history.

I honestly hope the new management do what is good and bring RBS back to where it was.

Monday, 16 February, 2009

Some movie updates

I happened to watch JFK, L.A. Confidential, Memento, Babylon A.D and Pink Panther in my new HP Pavilion laptop. My laptop would soon get its பிறவி பலன். Here's my thoughts on the above said movies.


If I had to put them in an order based on the quality, the rank list would be
1. JFK

JFK was simply amazing. The conspiracy behind JFK's death (murder, rather) has been shown with all the facts. I could not stop comparing JFK with Obama as the later seems to have been following president John Fitzgerald Kennedy in many a case. Yes, Kennedy kept telling 'We can change' (Probably in different words, but both meant same). All I can is "Barack Obama, don't try to bring too many changes. You are in a dangerous country!".

And please watch the movie. I'm sure you wont regret for having spent 3 hrs.

Memento, a Christopher Nolan's movie was an excellent one. I have been wanting to see this movie for the past three years now and was just able to watch it. L A Confidential was very good as well and so was the comedy flick Pink Panther. But never look for the last one in my list. It's a crap. I could only compare Babylon A.D with வில்லு.

Sunday, 21 September, 2008

Mayajaal No Good!

Saturday being a working day and today was all I had this week to fullfill my dreams of watching a good movie after the mokkai Dham Dhoom last week. Not only the movie Dham Dhoom was mokkai, it turned out to be quite an experience, a bitter one. My friend Arun Menavan had come from Bangalore for the VISA interview and that evening our plan was to go for a 'good' movie. It was that evening we realised that a good looking website such as 'http://www.mayajaal.com/' could turn into a night mare all of a sudden. Dont f**king judge a book with its f**king cover man! a black man would have said given the situation. To our surprise not even a single ticket had sold out for the show. We tried booking four seats for the movie. The website did not show its suyaroobam until after we had given the credit card number. 'The Page could not be found'. My testing team at office would have happily raised 'Critical Defect' for this kinda error. But I wonder how this online system passed the UAT. The error occured twice and there we realised how not even a single ticket was sold out. We finally went to Mayajaal, got the tickets and watched the movie.

It was only after a week, after my seeing my credit was statement, the money had been deducted twice. My credit card showed Rs. 1120 had been transferred to Gandhi Kanaku. After several calls we went the complex with the intention of fighting with the manager and so called the website admin only to realise that the website was a product of their in-house development team. I was taken to a dungeon like development center (looked like a browsing centre) and in the far corner, the admin guy was very busy with many people around him. I was not alone. All the affected people were there to get their money back. I was one among them. He reverted both my transactions without speaking a word. That was his job!Saturday, 20 September, 2008

Healthy Write-up!

One thing I always wanted to do but never managed is updating my 'Blog' so often. Unlike my project design, I have somehow managed to freeze my daily activities plan. I keep appreciating myself for having done that whilst many of my friends and acquaintances find it difficult to do so. Apart from work, I read a lot these days and exercise a lot (about a couple of hours daily!). And I never fail to insist my friends to follow a similar routine, though many of them ignore it. I have started buying health magazines (that's right, its Men's Health - the only health magazine I could find in the book stall at Kodambakkam railway station.). In addition to reading the magazine, I have also subscribed many health articles from various portals. Thanks to RSS and Google Reader! If you are interested to know about my daily activities... Here it goes ...

1. I drink about 800 ml of water in the morning at around 6:55 AM.
2. Catch the office bus at 7:00. It typically takes about slightly less than an hour to reach the office. I keep reading some books on the way to office (my recent picks - Sujatha's Kanayazhi kadaisi pakkangal, Times of India's 'The best of Speaking Tree').
2. Breakfast strictly at 8:10 AM.
3. Work starts at 8:30 AM. I keep drinking about 300 ml of water every hour. It keeps my metabolism up.
4. Whey protein shake at about 10:40.
5. Lunch at 12:45 PM. Chappatis with a couple of egg whites (Yes, I have started taking eggs after about 7 years!)
6. Its 4:00 PM - its sundal time. About 2 cups of Chick peas sundal or Green peas. They keeping changing the variety of sundal everyday. Sundal keeps the body health with its high protein content.
7. Logoff the system at 6:00 PM and hey its work out time. You know, I feel at home soon as I enter the gym.
8. After about 20 minutes of cardio, I start the weight training. This continues for another hour and a half.
9. At 8:00 PM, Whey protein shake as a post-work out drink followed by dinner. Chapptis again!
10. Catch the last bus at 8:20 PM home. Its music time.
11. Reach home at about 9:30 PM and I read for another hour before I go to bed at 10 PM. My recent pick for night reading: O'Henry's short stories.

It's been around a year since I became very health concious. And for sure it has completely transformed me to a better person. I feel much more comfortable, energetic and powerful!

Give me a shout if you are in need of health advice. It's free!


Monday, 26 May, 2008

12 Angry Men

Following the recommendations from a couple of my, I recently watched The Bucket List and most recently 12 Angry Men. After a long time, it felt so good to watch some very good movies.

The Bucket List was a fantastic movie. Jack Nicholson and Morgan Freeman were just awesome with their splendid performances. Watch it at least with a Thiruttu DVD ...


12 Angry Men was a classic movie. If you want to know the correct difference between the words Probability and Possibility, watch this movie. I am sure you wont regret.


Thanks
Rajesh, Raju and Saravanan for having recommended the movies.

Sunday, 25 May, 2008

Religion of India

Yesterday was not just another Saturday for me in Chennai. It was a day that I would cherish for my life time. With my best friends (Vimal, you missed it buddy!) , MAC stadium, Chennai Super Kings cricket team, the Chennai crowd including a few back row girls, a XXXL sized guy in the front row, a dark guy with 'Muttiah Muralidharan' Muhamoodi (mask), a crazy dancer guy (a Chennai supporter!) who danced only when the opposition team cheer leaders danced, Drums Sivamani, I had a fantastic time cheering for the team Chennai and the opposition cheer leaders.

It was one of the year's hottest days and I could bet, if not for cricket, none would have bothered to come out of their homes. It was nevertheless a facinating experience for me as that was the first time ever I was going to watch a cricket match amidst the local crowd supporting the local team. Fortunately most of my techie friends turned up for the match and were ready to encounter what was called one of the thrilling T20 matches ever in the IPL. It happened to be the last match at Chennai in the season.

The toss was won by the opposition Rajasthan Royals team and they happily elected to bat. It was a flying start by the openers who devastated the Chennai's so called bowling attack. The best thing about the unique Chennai crowd is that they cheer for even the opposition team! Who would forget a Chennai supporter guy beside me who had both his eyes on the Kingfisher Cheer leaders that danced in support of the opposition team? He did not seem like supporting the local team itself rather he was supporting only the cheer leaders team. I could still recollect his face with his weird smile that resembled Karunanithi's face (yuck!) when Jackie Chan tried to pronounce some Tamil words in the Dhasavatharam Audio release function.

There was another guy (that XXXL sized guy) who sat in the front row and had a good time. He was a honest Chennai supporter who made us get up from our seats when ever there was a boundary or six scored. He stood up immediately lifting his probably-120KG body each and every time whenever there was a boundary or six. And whenever he stood up, it felt like we were sitting behind the side screens and we could not even get a glimpse of the huge Chennai stadium. So we had to get up too! At one point, he lost his balance and fell on his seat and there was a thunder and you know what? I got a blow on my so called strong forearm.

The match was half the way through and the RRs scored a mamoth 210 that seemed too remote for the Chennai team that failed to score 123 with the liquor team 'Bangalore Royal Challengers'. (Interestingly there was a banner that displayed 'The only best thing about Bangalore team is their cheer leaders'!). Chennai team started their run chase and it was an awesome display of batting performance by both Parthiv Patel and Suresh Raina with a good partnership after the early fall of New Zealander Stephen Fleming. The crowd absolutely enjoyed it and so did we. The opposition cheer leaders were in the sleep mode and so was our crazy dancer guy who did not even bother to get up. We danced for each and every run and supported even the umpires for every wide and No-ball. All good things came to an end when the wickets fell including Dhoni with the exception of Albie Morkel who devastated the Royal's attack. He smashed the balls to all the corners and with his third fastest fifty he proved once again that he was a great pick.

The asking rate was a bit high for the middle order batsmen who struggled to keep the scoreboard ticking. And the final spell of Tanvir and Munaf Patel gave a strong blow to the Chennai team's dreams and the supporters. Rajasthan Royals were good at all desciplines of the game and we witnessed some excellent fielding, bowling and batting by both the teams. Even though it was a game lost, our love for the local team only increased. Thanks for the awe inspiring performance by the batsmen. Altogether we witnessed some wonderful cricket and it was one of the best 3 hrs of my life.

Visitor Locations

Template Designed by Douglas Bowman - Updated to Beta by: Blogger Team
Modified for 3-Column Layout by Hoctro